Instal·lacions

Planta Baixa

  • DechairsDeckchairs

El gimnàs disposa de dos vestidors de grans dimensions, equipats amb dutxes regulables, calefacció i taquilles.

  • Blackpool sunsetBlackpool sunset

Espai de 185m2 format per 3 zones:
- Zona de treball cardiovascular.
- Zona de treball de força amb maquinaria guiada.
- Zona de treball de força amb politges.
- Zona de treball de força amb pes lliure.
- Zona TRX.
- Zona d’estiraments, abdominals i exercicis preventius.

  • DechairsDeckchairs

Espai de 60m2, on s’hi realitzen les classes dirigides de ball (ball infantil, ritmes llatins i dansa del ventre).


Primera Planta

  • DechairsDeckchairs

Espai de 180m2 on s’hi realitzen les classes dirigides. La sala esta equipada amb:
- Fitballs
- Steps
- Màrfegues
- Material de tonificació: Peses, bandes elàstiques, tubilleres etc...

  • DechairsDeckchairs

Espai de 60m2, on s’hi realitzen les classes d’spinning. La sala està equipada amb 16 bicicletes d’spinnig de la marca Salter.